COPORC S.C.G.

Nº Registro GMP.Galis: 008

Vinseira pequena nº 21 – Celas

15.189 – Culleredo (A CORUÑA)

Telf: 981.66.83.28

Fax: 981.66.83.28